Koolielu

Kodukord


  • Kodukord - Kehtiv 11. detsembrist 2020. aastast ja on kehtestatud direktori 11. detsember 2020 käskkirjaga nr 1-2/3. Pärnu-Jaagupi Põhikooli kodukorra muudatused kehtestatud direktori 04. jaanuar 2023 käskkirjaga nr 1-2/4.
  • Kodukord - Kehtiv 11. detsembrist 2020. aastast ja on kehtestatud direktori 11. detsember 2020 käskkirjaga nr 1-2/3. Pärnu-Jaagupi Põhikooli kodukorra muudatused kehtestatud direktori 04. jaanuar 2023 käskkirjaga nr 1-2/4.