Koolielu

Oma Riigi TV


27. jaanuar 2014 - 1. Oma riigi TV saade nimega Oma Riigi SILM. Kõiki saateid saab vaadata Oma Riigi TV kanalist YouTubes.

21. jaanuar 2014 - Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi Oma Riigi TV loomist juhatab sisse kooli direktor Lembit Rebane.

22. veebruaril 2013 kell 10.00 Oma Riigi presidendi ja peaministri vastuvõtt.

27. jaanuar 2014 - 1. Oma riigi TV saade nimega Oma Riigi SILM. Kõiki saateid saab vaadata Oma Riigi TV kanalist YouTubes.

21. jaanuar 2014 - Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi Oma Riigi TV loomist juhatab sisse kooli direktor Lembit Rebane.

22. veebruaril 2013 kell 10.00 Oma Riigi presidendi ja peaministri vastuvõtt.