Meie lood

Ülevaade 28.01.2021 seisust COVID-19 ennetamises 29. jaanuar Andrus Peetson


Meie vallas on COVID-19 nakatumisnäitaja väga kõrge. Õnneks ei ole koolis haigestumisjuhtumeid olnud. 28.01.2021 seisuga on 10 last lähikontaktsena eneseisolatsioonis. Kõik õpetajad on tööl.  Õpilased ja lapsevanemad on väga tublid ja haigetena kooli ei tule. Koolimaja desinfitseeritakse pidevalt. Käte pesemise võimalused on väga head. Kool arvestab õppetöö korraldamisel Haridus- ja teadusministeeriumi https://www.hm.ee/et/koroona ning Põhja-Pärnumaa kriisikomisjoni soovitustega https://www.pparnumaa.ee/eriolukord. 

Koolimajja sisenemine

Koolimajja sisenedes kannavad kõik isikud alates 12. eluaastast maske. Koolitööga otseselt mitte seotud inimestel palume siseneda koolimajja ainult äärmisel vajadusel.

Õppetöö korraldus

Alates 28.01.2021 on õppetöö korraldatud koduklassi põhiselt (ainekabineti süsteemi asemel). Vastav info on koolimajas õpilastele ja õpetajatele kättesaadav. Koolisööklas söömine on hajutatud 4 gruppi.  Samuti on hajutatud vahetundide ajal kooli koridorides viibimine. Vahetundide ajal on soovitav lastel minna õue. Seoses õues viibimisega palume lapsevanematel arvestada topeltriiete vajadusega, et peale õuest tulekut oleks lapsel midagi kuiva selga panna. Palun rääkige see teema oma lapsega läbi. 

Ringitegevus koolis ja muusikakoolis (rühmatunnid) toimuvad klassipõhiselt ja ainult ühes koolis töötavate õpetajate juhendamisel. Suurem osa muusikakooli huvialatundidest toimuvad distantsõppel.
Hajutamine on korraldatud nakkusohu vähendamise eesmärgil ja kestab kuni nakatumisnäitaja vähenemiseni. 

Meie vallas on COVID-19 nakatumisnäitaja väga kõrge. Õnneks ei ole koolis haigestumisjuhtumeid olnud. 28.01.2021 seisuga on 10 last lähikontaktsena eneseisolatsioonis. Kõik õpetajad on tööl.  Õpilased ja lapsevanemad on väga tublid ja haigetena kooli ei tule. Koolimaja desinfitseeritakse pidevalt. Käte pesemise võimalused on väga head. Kool arvestab õppetöö korraldamisel Haridus- ja teadusministeeriumi https://www.hm.ee/et/koroona ning Põhja-Pärnumaa kriisikomisjoni soovitustega https://www.pparnumaa.ee/eriolukord. 

Koolimajja sisenemine

Koolimajja sisenedes kannavad kõik isikud alates 12. eluaastast maske. Koolitööga otseselt mitte seotud inimestel palume siseneda koolimajja ainult äärmisel vajadusel.

Õppetöö korraldus

Alates 28.01.2021 on õppetöö korraldatud koduklassi põhiselt (ainekabineti süsteemi asemel). Vastav info on koolimajas õpilastele ja õpetajatele kättesaadav. Koolisööklas söömine on hajutatud 4 gruppi.  Samuti on hajutatud vahetundide ajal kooli koridorides viibimine. Vahetundide ajal on soovitav lastel minna õue. Seoses õues viibimisega palume lapsevanematel arvestada topeltriiete vajadusega, et peale õuest tulekut oleks lapsel midagi kuiva selga panna. Palun rääkige see teema oma lapsega läbi. 

Ringitegevus koolis ja muusikakoolis (rühmatunnid) toimuvad klassipõhiselt ja ainult ühes koolis töötavate õpetajate juhendamisel. Suurem osa muusikakooli huvialatundidest toimuvad distantsõppel.
Hajutamine on korraldatud nakkusohu vähendamise eesmärgil ja kestab kuni nakatumisnäitaja vähenemiseni.