Meie lood

Tutvumine Hispaania koolieluga vulkaanilinnas Olotis 14. oktoober Andrus Peetson


3.-7. oktoober osalesid Pärnu-Jaagupi põhikooli õppealajuhataja Meeli Tasane ja õpetaja Laura Tamm Erasmus+ programmi C.R.I.S.I.S kohtumisel Hispaanias, Oloti linnas. Projektist võtavad osa koolid Eestist, Leedust, Tšehhist, Türgist, Rumeeniast ja Hispaaniast. Vastuvõttev kool kandis nime Escola Pia Olot ning see kuulub ülemaailmsesse pika ajalooga koolide võrgustikku. Külastati Barcelona Escola Piat, seal asub koolide Kataloonia regiooni peakontor. Ajaloo kohta saadi teada, et kooli asutajaks oli Katoliku preester, kes soovis luua kooli kõigile lastele, et ka vaeste perede lastel oleks võimalik haridust omandada. Iga Escola Pia on katoliku kool, aga oodatud on kõik õpilased, usust ja rahvusest sõltumata. Barcelona Escola Pias õpib õpilasi 55 erinevast rahvusest. Peale Barcelona kooliga tutvumist sõideti Oloti linna.

Oloti linnas tutvustasid kooliõpilased oma kooli, esinesid laulude ja traditsioonilise tantsuga ning viisid väliskülalised linna, ekskursioonile. Õpitoa teemaks oli barjääride ületamine kaasamise läbi. Õpiti kaardistama murekohti enda koolis ning nägema, kuidas saaks takistusest võimalus. Koolitunde külastades nähti, kuidas töötab kooli metoodika nimega SUMMEM, mis tähendab erinevate õppeainete integreeritud õppimist. Õppeprotsessi käivitajaks ja keskpunktiks on õpilaste püstitatud uurimisküsimus, millele üheskoos õpetajatega vastust otsitakse ja peale seda vastus ka mingil viisil tervikteosena salvestatakse, külaskäigu ajal loodi parajasti lühifilmi, mis vastas küsimusele „Miks Hispaania lapsed magavad, kui Jaapanis on kell 9 ja Jaapani lapsed on koolitunnis?“ ning uuriti, miks on Kuu kurb, aga ei oska nutta. Koolipäev kestis õpilastel 8.30-13.00, vahepeal oli 2 tundi lõunapausi ja seejärel jätkusid tunnid 15.00-17.00. Väga oluline oli ka tunniväline tegevus, kusjuures paljud huviringide läbiviijad olid vabatahtlikud ja tegid tööd tasustamata. Koolis käisid õpilased vanuses 3-17, 3-5 aastased eelkoolis ja alates 5 aastased päris koolis.

Lisaks koolile oli võimalus tutvuda ka mõne Barcelona ja Oloti linna vaatamisväärsusega. Külastati Sagrada Familiat ning Oloti lähedal asuva vulkaani sisemust, pöökpuu metsa ja Santa Pau kindlust.

Järgmine kohtumine toimub märtsikuus, Leedus.

Laura Tamm

3.-7. oktoober osalesid Pärnu-Jaagupi põhikooli õppealajuhataja Meeli Tasane ja õpetaja Laura Tamm Erasmus+ programmi C.R.I.S.I.S kohtumisel Hispaanias, Oloti linnas. Projektist võtavad osa koolid Eestist, Leedust, Tšehhist, Türgist, Rumeeniast ja Hispaaniast. Vastuvõttev kool kandis nime Escola Pia Olot ning see kuulub ülemaailmsesse pika ajalooga koolide võrgustikku. Külastati Barcelona Escola Piat, seal asub koolide Kataloonia regiooni peakontor. Ajaloo kohta saadi teada, et kooli asutajaks oli Katoliku preester, kes soovis luua kooli kõigile lastele, et ka vaeste perede lastel oleks võimalik haridust omandada. Iga Escola Pia on katoliku kool, aga oodatud on kõik õpilased, usust ja rahvusest sõltumata. Barcelona Escola Pias õpib õpilasi 55 erinevast rahvusest. Peale Barcelona kooliga tutvumist sõideti Oloti linna.

Oloti linnas tutvustasid kooliõpilased oma kooli, esinesid laulude ja traditsioonilise tantsuga ning viisid väliskülalised linna, ekskursioonile. Õpitoa teemaks oli barjääride ületamine kaasamise läbi. Õpiti kaardistama murekohti enda koolis ning nägema, kuidas saaks takistusest võimalus. Koolitunde külastades nähti, kuidas töötab kooli metoodika nimega SUMMEM, mis tähendab erinevate õppeainete integreeritud õppimist. Õppeprotsessi käivitajaks ja keskpunktiks on õpilaste püstitatud uurimisküsimus, millele üheskoos õpetajatega vastust otsitakse ja peale seda vastus ka mingil viisil tervikteosena salvestatakse, külaskäigu ajal loodi parajasti lühifilmi, mis vastas küsimusele „Miks Hispaania lapsed magavad, kui Jaapanis on kell 9 ja Jaapani lapsed on koolitunnis?“ ning uuriti, miks on Kuu kurb, aga ei oska nutta. Koolipäev kestis õpilastel 8.30-13.00, vahepeal oli 2 tundi lõunapausi ja seejärel jätkusid tunnid 15.00-17.00. Väga oluline oli ka tunniväline tegevus, kusjuures paljud huviringide läbiviijad olid vabatahtlikud ja tegid tööd tasustamata. Koolis käisid õpilased vanuses 3-17, 3-5 aastased eelkoolis ja alates 5 aastased päris koolis.

Lisaks koolile oli võimalus tutvuda ka mõne Barcelona ja Oloti linna vaatamisväärsusega. Külastati Sagrada Familiat ning Oloti lähedal asuva vulkaani sisemust, pöökpuu metsa ja Santa Pau kindlust.

Järgmine kohtumine toimub märtsikuus, Leedus.

Laura Tamm