Meie lood

Selle trimestri lõpul ei väljasta meie kool tunnistust paberkandjal 25. november Andrus Peetson


Trimestrihinded on nähtavad eKoolis. Viisime 4.-9. klassi lastevanemate ja õpilaste seas läbi küsitluse, mille tulemustest lähtusime otsuse tegemise juures. Vanemad ja õpilased, kes soovivad tunnistust paberkandjal palun pöörduge klassijuhataja poole ja klassijuhataja väljastab teile paberkandjal tunnistuse.

Õppeaasta lõpul väljastame kõikidele õpilastele paberkandjal tunnistuse.

Trimestrihinded on nähtavad eKoolis. Viisime 4.-9. klassi lastevanemate ja õpilaste seas läbi küsitluse, mille tulemustest lähtusime otsuse tegemise juures. Vanemad ja õpilased, kes soovivad tunnistust paberkandjal palun pöörduge klassijuhataja poole ja klassijuhataja väljastab teile paberkandjal tunnistuse.

Õppeaasta lõpul väljastame kõikidele õpilastele paberkandjal tunnistuse.