Meie lood

Rohetehnoloogia teadlike õpilastega tark ja rohelisem koolimaja 26. oktoober Andrus Peetson


Sellest sügisest algas Pärnu-Jaagupi Põhikoolis projekt Rohetehnoloogia teadlike õpilastega tark ja rohelisem koolimaja. Projekti rahastatakse läbi KIKi, meede Kliima.7.1.1 Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus. Projekti kestus on 17 kuud ning see lõppeb 31. jaanuar 2024. 

Projekti eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Seda tehakse läbi kolme peamise tegevuse. Esiteks koolimaja jäätmekäitlussüsteemi välja arendamine/ehitamine, sealhulgas biojäätmete eraldi kogumine ja nende komposteerimine. Teiseks keskkonnjälgimissüsteemi ehk siseilmajaamade ehitamine klassidesse ja välisilmajaama välja ehitamine kooli lähedale. Kolmandaks õpilastele rohetehnoloogia tutvustamine läbi erinevate rohetehnoloogiat kasutavate või taaskasutusega tegelevate asutuste külastamise. 

Hetkel on juba tellitud liigiti kogumist võimaldavad prügikastid ning kohale on jõudnud elektrooniline ilmajaam. Pärast vaheaega alustame loengutega lastele ning kevadel ootavad ees väjaskülastused erinevatesse rohetehnoloogiat kasutavatesse või taaskasutusega tegelevatesse ettevõtetesse. 

Projekti kodulehekülg asub aadressil https://roheline.pjkool.ee

Aile Jaansalu
Haridustehnoloog

Sellest sügisest algas Pärnu-Jaagupi Põhikoolis projekt Rohetehnoloogia teadlike õpilastega tark ja rohelisem koolimaja. Projekti rahastatakse läbi KIKi, meede Kliima.7.1.1 Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus. Projekti kestus on 17 kuud ning see lõppeb 31. jaanuar 2024. 

Projekti eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Seda tehakse läbi kolme peamise tegevuse. Esiteks koolimaja jäätmekäitlussüsteemi välja arendamine/ehitamine, sealhulgas biojäätmete eraldi kogumine ja nende komposteerimine. Teiseks keskkonnjälgimissüsteemi ehk siseilmajaamade ehitamine klassidesse ja välisilmajaama välja ehitamine kooli lähedale. Kolmandaks õpilastele rohetehnoloogia tutvustamine läbi erinevate rohetehnoloogiat kasutavate või taaskasutusega tegelevate asutuste külastamise. 

Hetkel on juba tellitud liigiti kogumist võimaldavad prügikastid ning kohale on jõudnud elektrooniline ilmajaam. Pärast vaheaega alustame loengutega lastele ning kevadel ootavad ees väjaskülastused erinevatesse rohetehnoloogiat kasutavatesse või taaskasutusega tegelevatesse ettevõtetesse. 

Projekti kodulehekülg asub aadressil https://roheline.pjkool.ee

Aile Jaansalu
Haridustehnoloog