Meie lood

Oma Riigi 14. koosseisu valimised - hääletamise päev on 10. november 2021 03. november Anne Alus


Oma Riigi 14. koosseisu valimised toimuvad 10. novembril 2021. Hääletamine toimub e-hääletusena kooli kodulehel. Hääletamisest saavad osa võtta kõik meie kooli e-posti aadressi omavad isikud.

Oma soovi kandideerida avaldas 11 noort vanuses 10-13 aastat.

9. novembril toimub kandidaatide tutvustusvoor Zoomis 2. tunni ajal, ehk algusega kell 9.25.

Kandidaatide tutvustus

1. Rebecca Laidna

. 13 aastane. Huvialadeks on maadlus, võrkpall. Ma kandideerin sellepärast, et mulle tundub väga huvitav Oma Riik ja soovin koolielu planeerimisel kaasa lüüa. Minu kohalolek on vajalik, sest olen päris asjalik ja aitan organiseerida  sündmusi ning koolielu paremaks muuta. 

2. Kaidi Soosaar

. 13 aastane. Huvialadeks on rahvatants, rivitrumm, lugemine, kirjutamine, jalgpall. Kandideerin, kuna mind huvitab Oma Riigis tegutsemine. Minu kohalolek on vajalik, kuna saan ise ideid välja pakkuda ja kaasa rääkida erinevatel teemadel. Soovin kaasa lüüa koolielu planeerimisel.

3. Hanna Kartau

. 12 aastane. Minu huvialad on muusika, näitlemine, joonistamine, meisterdamine. Kandideerin, sest ma soovin et kogu kooliperel on lõbus kooliaeg ning minul on võimalus panustada, et see nii on. Soovin teha rohkem üritusi,  kui COVID seda lubab. 

4. Siim Kruusmann

. 12 aastane. Minu hobideks on mägisuusatamine ja jalgpall. Ma panustan kooliellu sellega, et koolielu on lõbusam, mitte igapäev sama rutiin. Soovin  koolis korraldada pidusid, kokkutulekuid ja sündmuseid. Soovin osaleda ka erinevates projektides.

5. Marta Meisalu

. 12 aastane. Minu hobi on võimlemine. Kandideerin, sest tahan osaleda kooli ürituste korraldamisel. Arvan, et minu kohalolek on vajalik, sest usun et aitan luua põnevaid tegevusi. Ootan põnevaid kogemusi ja head seltskonda.

6. Krettel Mõlder

. 11 aastane. Minu hobideks on Unicorn Squard, T.O.R.E. ring, muusika õppimine, kunst, koorilaul ja üldse laulmine. Minu tähelepanu keskpunktis on viisakas olemine ja soov on aidata teisi inimesi. Kandideerin, sest saan anda ideid ja oskan valmistada esemeid. Saan aidata erinevaid sündmuseid korraldada. Olen tore, lõbus, tark  ning aktiivne noor.

7. Henriette Visk

. 10 aastane. Minu hobideks on muusika ja laulmine. Kandideerin sellepärast, et kaasa rääkida erinevate koolile oluliste sündmuste ja tegevuste planeerimisel. Minule on oluline kiusamise ennetamine, samuti ei meeldi mulle ropendamine. Soovin proovida ja saada uusi kogemusi.

8. Roland Reiberg

. 11 aastane. Minu hobideks on kokandus ja puutöö. Kandideerin selleks, et tunda ennast asjalikuna. Tähtsad on minu jaoks sõprussuhted ja viisakus. Soovin, et kõik noored on toredad ja rõõmsad.

9. Eric Andrus Kumel

. 11 aastane. Minu hobid on jalgpall, jooksmine, muusikakool ja kokandus. Kandideerin, sest mulle meeldivad tegemised ja mulle meeldib üritusi korraldada. Mul on palju vaba aega ning tegelen siis spordi, muusika ja teadusega. Minust on abi spordisündmuste ja ekskursioonide ettevalmistamisel. Tahan proovida uut ja rasket kogemust peale õppimise ja olemasolevate huviringide.

10. Hendrik Visk

. 11-aastane. Minu hobideks on muusika ja koorilaul. Kandideerin, sest olen Oma Riigis väga abivalmis. Olen hea planeerimisvõimega ja saan aidata Oma Riigis ideede ja tegevuste planeerimise ja elluviimisega.

11. Karl Mihkel Krapivin

. 11 aastane. Minu hobi on puutöö. Kandideerin, sest soovin osaleda Oma Riigi tegevuses. 

Oma Riigi 14. koosseisu valimised toimuvad 10. novembril 2021. Hääletamine toimub e-hääletusena kooli kodulehel. Hääletamisest saavad osa võtta kõik meie kooli e-posti aadressi omavad isikud.

Oma soovi kandideerida avaldas 11 noort vanuses 10-13 aastat.

9. novembril toimub kandidaatide tutvustusvoor Zoomis 2. tunni ajal, ehk algusega kell 9.25.

Kandidaatide tutvustus

1. Rebecca Laidna

. 13 aastane. Huvialadeks on maadlus, võrkpall. Ma kandideerin sellepärast, et mulle tundub väga huvitav Oma Riik ja soovin koolielu planeerimisel kaasa lüüa. Minu kohalolek on vajalik, sest olen päris asjalik ja aitan organiseerida  sündmusi ning koolielu paremaks muuta. 

2. Kaidi Soosaar

. 13 aastane. Huvialadeks on rahvatants, rivitrumm, lugemine, kirjutamine, jalgpall. Kandideerin, kuna mind huvitab Oma Riigis tegutsemine. Minu kohalolek on vajalik, kuna saan ise ideid välja pakkuda ja kaasa rääkida erinevatel teemadel. Soovin kaasa lüüa koolielu planeerimisel.

3. Hanna Kartau

. 12 aastane. Minu huvialad on muusika, näitlemine, joonistamine, meisterdamine. Kandideerin, sest ma soovin et kogu kooliperel on lõbus kooliaeg ning minul on võimalus panustada, et see nii on. Soovin teha rohkem üritusi,  kui COVID seda lubab. 

4. Siim Kruusmann

. 12 aastane. Minu hobideks on mägisuusatamine ja jalgpall. Ma panustan kooliellu sellega, et koolielu on lõbusam, mitte igapäev sama rutiin. Soovin  koolis korraldada pidusid, kokkutulekuid ja sündmuseid. Soovin osaleda ka erinevates projektides.

5. Marta Meisalu

. 12 aastane. Minu hobi on võimlemine. Kandideerin, sest tahan osaleda kooli ürituste korraldamisel. Arvan, et minu kohalolek on vajalik, sest usun et aitan luua põnevaid tegevusi. Ootan põnevaid kogemusi ja head seltskonda.

6. Krettel Mõlder

. 11 aastane. Minu hobideks on Unicorn Squard, T.O.R.E. ring, muusika õppimine, kunst, koorilaul ja üldse laulmine. Minu tähelepanu keskpunktis on viisakas olemine ja soov on aidata teisi inimesi. Kandideerin, sest saan anda ideid ja oskan valmistada esemeid. Saan aidata erinevaid sündmuseid korraldada. Olen tore, lõbus, tark  ning aktiivne noor.

7. Henriette Visk

. 10 aastane. Minu hobideks on muusika ja laulmine. Kandideerin sellepärast, et kaasa rääkida erinevate koolile oluliste sündmuste ja tegevuste planeerimisel. Minule on oluline kiusamise ennetamine, samuti ei meeldi mulle ropendamine. Soovin proovida ja saada uusi kogemusi.

8. Roland Reiberg

. 11 aastane. Minu hobideks on kokandus ja puutöö. Kandideerin selleks, et tunda ennast asjalikuna. Tähtsad on minu jaoks sõprussuhted ja viisakus. Soovin, et kõik noored on toredad ja rõõmsad.

9. Eric Andrus Kumel

. 11 aastane. Minu hobid on jalgpall, jooksmine, muusikakool ja kokandus. Kandideerin, sest mulle meeldivad tegemised ja mulle meeldib üritusi korraldada. Mul on palju vaba aega ning tegelen siis spordi, muusika ja teadusega. Minust on abi spordisündmuste ja ekskursioonide ettevalmistamisel. Tahan proovida uut ja rasket kogemust peale õppimise ja olemasolevate huviringide.

10. Hendrik Visk

. 11-aastane. Minu hobideks on muusika ja koorilaul. Kandideerin, sest olen Oma Riigis väga abivalmis. Olen hea planeerimisvõimega ja saan aidata Oma Riigis ideede ja tegevuste planeerimise ja elluviimisega.

11. Karl Mihkel Krapivin

. 11 aastane. Minu hobi on puutöö. Kandideerin, sest soovin osaleda Oma Riigi tegevuses.