Meie lood

Pärnu-Jaagupi Põhikool alustas uue ERASMUS+ projektiga. 13. jaanuar Anne Alus


Pärnu-Jaagupi Põhikool osaleb aastatel 2019 – 2021 ERASMUS+ projektis „Back to the Roots“ (Tagasi juurte juurde). Projektis osalevad nelja kooli õpilased ja õpetajad – lisaks meile Saksamaalt, Itaaliast ja Portugalist. 7.-12.detsembril 2019 oli kolmel õpilased ja kolmel õpetajal igast koolist võimalus osaleda esimesel projektikohtumisel, mida korraldas projekti eest vedav kool Einstein-Gümnaasium Rheda-Wiedenbrückist Saksamaalt.

Ettevalmistava ülesandena tuli kodus valmistada projekti logo. See variant, mida me kahel projektiaastal kasutama hakkame, valiti välja Einstein-Gümnaasiumi žürii poolt. Meie suureks rõõmuks oli välja valitud logo (vt fotot) just meie noorte tehtud. Logo autoriteks on Kreete Karits ja Karolin Figol. Logo valmimist toetas meie iti-juht Andrus Peetson ja õpetaja Helen Mitt. Auhinnaks hea logo tegemise eest said meie projektimeeskonna õpilased Einstein-Gümnaasiumi T-särgi.

Projekti ülesannete seas on Euroopa päeva korraldamine mais 2020 ning nelja-keelse sõnastiku koostamine noortele esmaseks suhtlemiseks vajaminevate sõnade ja väljenditega. Olulisel kohal on rahvuslike juurte teema, kus läbi traditsioonilise muusika, spordi ja tantsu minevik, olevik ja tulevik ühtseks seotakse. Projekti elluviimisel on kavas need teemad lõimida erinevatesse õppeainetesse, et kaasata suurem osa meie kooli III kooliastme õpilastest. Meie kooli projektikoordinaatoriks on Anne Alus. Esimesel projektikohtumisel osalesid õpetajad Merike Mäemets ja Katrin Uutsalu. Järgnevalt on toodud Einstein-Gümnaasiumis toimunud projektikohtumisel osalenud õpilaste muljed.

Mattias Tõnts: Laupäeva õhtul jõudsime Saksamaale kohale. Meid võeti seal ilusti vastu. Kui „koju“ jõudsime, tutvustas pere mulle maja. Järgmise päeva hommikul vaatasime kohalikku lossi ja peale seda suundusime Saksamaa kõige suuremale jalgpallistaadionile. See oli väga lahe kogemus. Esmaspäeval pidime juba kl 8.00 koolis olema. Meile räägiti sellest projektist lähemalt ning kõik külalisgrupid (meie, Portugal, Itaalia) tutvustasid ennast.  Siis räägiti meile muusikast ja öeldi, et homme hakkame ise pille valmistama. Järgmise päeva hommikul varakult üles ja jälle kooli. Tegime siis oma pillid valmis ja lootsime, et järgnev sporditeema „Korfpall“ ei saa igav tulla, sest sport on lahe. Nii oligi. See oli täitsa normaalne mäng. Kui lõpetasime, oli päev juba õhtusse jõudnud ja aeg oli koju minna. Kolmapäeval tegelesime minu jaoks projekti kõige raskema teemaga - riikide keeled ja nende juured. Pidime otsima infot ja täitma töölehti. Tegelesime ka e-Twinninguga. Koolipäev oli jälle lõppenud. Õhtuks olime kutsutud kooli tagasi ühisele õhtusöögile.  Seal jätsid kõik kõigiga hüvasti. Järgmise päeva hommikul tõusime kl 5.00 ja sõitsime rongiga Düsseldorfi, sealt lennuiga Frankfurti ja edasi Tallinna, lõpuks väikebussiga koju. Oli seikluste rohke reis. Jään teisi igatsema.

Agle Lensment: Mina sain osaleda EL kaheaastase projekti ,,Back to the roots" esimesel kohtumisel Saksamaal Einsteini-nimelises gümnaasiumis Rheda-Wiedenbrückis. Meie koolist oli kolm, Portugalist neli ja Itaaliast samuti kolm õpilast. Esimesel päeval tehti meile ülevaade erinevatest ülesannetest, mis peavad kahe aasta jooksul täidetud saama. Tutvusime üksteisega ja kooliga ning avastasime Euroopa muusika ajalugu. Teisel tööpäeval tegelesime muusikaga ning valmistasime ise instrumente. Samuti saime ülevaate spordialast korfball ning mängisime seda. Mängu käigus saime üksteisega rohkem lähedamaks. Kolmandal tööpäeval vaatasime üle, kus kohast meie emakeeled pärinevad ning joonitasime keelepuu. Pärast kirjutasime antud teema kohta gruppides väikese artikli ja töö oli selleks korraks läbi. Meile anti ka sertifikaadid ning suruti kätt. Õhtul toimus suur ja viimane õhtusöök koos peredega, kellega pidime kahjuks hüvasti jätma.
Vabal ajal aga avastasime Rheda-Wiedenbrücki liitlinna. Minu arvates oli see reis väga tore ning lõbus. See oli äge, et saime teada teiste maade kultuurist ning suhelda  noortega, kes kõik Einsteini gümnaasiumi olid kokku tulnud. Minu n-ö kasupere oli väga hooliv ja tore, tundsin end pereliikmena. Üleüldse, väga lahe reis oli.

Aivo Uulimaa: Minu n-ö lapsevanemad olid toredad. Neil on hea inglise keel oli neil hea ja nad uurisid minu käest palju Eesti kohta. Pühapäeval käisime lossis, kus meile räägiti selle ajaloost. Hiljem läksime oma perega ühele kohalikule jõululaadale. Esmaspäeval saime koolis teiste välismaalastega tuttavaks. Meile räägiti täpselt, mida me sellel nädala plaanime teha. Teisipäeval ja kolmapäeval tegime rühmatööd ja mängisime ka korfpalli. Kolmapäeval tegime oma kooli rühmaga ülesandeid keelte päritolu kohta. Kohvipausi ajal käisime kohalikus staadionil jalkat mängimas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et projekti koordinaatorid olid esimese kohtumise päevad väga tihedalt sisustanud projekti algatamiseks vaja minevate tegevustega. Räägiti Euroopa Liidust, musitseeriti ja tehti koos sporti. Noored uurisid indo-euroopa keelte pärinemist ja projektis osalevate rahvaste keelte omavahelisi seoseid. Projektis osalejatele sai selgeks, et saksa, hispaania ja itaalia keel on võrdlemisi lähedased keeled, kuid eesti keel pärineb täiesti teisest keeleharust, kuigi meie keeled kuuluvad kõik indo-euroopa keelte hulka. Esimesel kohtumisel osalenud töörühm soovib toimunud töötubade põhjal korraldada jaanuaris ja veebruaris tegevusi ka oma kooli teistele õpilastele. Järgmine projektireis viib meie õpetajad ja õpilased kevadel Portugali.

Katrin Uutsalu

Pärnu-Jaagupi Põhikool osaleb aastatel 2019 – 2021 ERASMUS+ projektis „Back to the Roots“ (Tagasi juurte juurde). Projektis osalevad nelja kooli õpilased ja õpetajad – lisaks meile Saksamaalt, Itaaliast ja Portugalist. 7.-12.detsembril 2019 oli kolmel õpilased ja kolmel õpetajal igast koolist võimalus osaleda esimesel projektikohtumisel, mida korraldas projekti eest vedav kool Einstein-Gümnaasium Rheda-Wiedenbrückist Saksamaalt.

Ettevalmistava ülesandena tuli kodus valmistada projekti logo. See variant, mida me kahel projektiaastal kasutama hakkame, valiti välja Einstein-Gümnaasiumi žürii poolt. Meie suureks rõõmuks oli välja valitud logo (vt fotot) just meie noorte tehtud. Logo autoriteks on Kreete Karits ja Karolin Figol. Logo valmimist toetas meie iti-juht Andrus Peetson ja õpetaja Helen Mitt. Auhinnaks hea logo tegemise eest said meie projektimeeskonna õpilased Einstein-Gümnaasiumi T-särgi.

Projekti ülesannete seas on Euroopa päeva korraldamine mais 2020 ning nelja-keelse sõnastiku koostamine noortele esmaseks suhtlemiseks vajaminevate sõnade ja väljenditega. Olulisel kohal on rahvuslike juurte teema, kus läbi traditsioonilise muusika, spordi ja tantsu minevik, olevik ja tulevik ühtseks seotakse. Projekti elluviimisel on kavas need teemad lõimida erinevatesse õppeainetesse, et kaasata suurem osa meie kooli III kooliastme õpilastest. Meie kooli projektikoordinaatoriks on Anne Alus. Esimesel projektikohtumisel osalesid õpetajad Merike Mäemets ja Katrin Uutsalu. Järgnevalt on toodud Einstein-Gümnaasiumis toimunud projektikohtumisel osalenud õpilaste muljed.

Mattias Tõnts: Laupäeva õhtul jõudsime Saksamaale kohale. Meid võeti seal ilusti vastu. Kui „koju“ jõudsime, tutvustas pere mulle maja. Järgmise päeva hommikul vaatasime kohalikku lossi ja peale seda suundusime Saksamaa kõige suuremale jalgpallistaadionile. See oli väga lahe kogemus. Esmaspäeval pidime juba kl 8.00 koolis olema. Meile räägiti sellest projektist lähemalt ning kõik külalisgrupid (meie, Portugal, Itaalia) tutvustasid ennast.  Siis räägiti meile muusikast ja öeldi, et homme hakkame ise pille valmistama. Järgmise päeva hommikul varakult üles ja jälle kooli. Tegime siis oma pillid valmis ja lootsime, et järgnev sporditeema „Korfpall“ ei saa igav tulla, sest sport on lahe. Nii oligi. See oli täitsa normaalne mäng. Kui lõpetasime, oli päev juba õhtusse jõudnud ja aeg oli koju minna. Kolmapäeval tegelesime minu jaoks projekti kõige raskema teemaga - riikide keeled ja nende juured. Pidime otsima infot ja täitma töölehti. Tegelesime ka e-Twinninguga. Koolipäev oli jälle lõppenud. Õhtuks olime kutsutud kooli tagasi ühisele õhtusöögile.  Seal jätsid kõik kõigiga hüvasti. Järgmise päeva hommikul tõusime kl 5.00 ja sõitsime rongiga Düsseldorfi, sealt lennuiga Frankfurti ja edasi Tallinna, lõpuks väikebussiga koju. Oli seikluste rohke reis. Jään teisi igatsema.

Agle Lensment: Mina sain osaleda EL kaheaastase projekti ,,Back to the roots" esimesel kohtumisel Saksamaal Einsteini-nimelises gümnaasiumis Rheda-Wiedenbrückis. Meie koolist oli kolm, Portugalist neli ja Itaaliast samuti kolm õpilast. Esimesel päeval tehti meile ülevaade erinevatest ülesannetest, mis peavad kahe aasta jooksul täidetud saama. Tutvusime üksteisega ja kooliga ning avastasime Euroopa muusika ajalugu. Teisel tööpäeval tegelesime muusikaga ning valmistasime ise instrumente. Samuti saime ülevaate spordialast korfball ning mängisime seda. Mängu käigus saime üksteisega rohkem lähedamaks. Kolmandal tööpäeval vaatasime üle, kus kohast meie emakeeled pärinevad ning joonitasime keelepuu. Pärast kirjutasime antud teema kohta gruppides väikese artikli ja töö oli selleks korraks läbi. Meile anti ka sertifikaadid ning suruti kätt. Õhtul toimus suur ja viimane õhtusöök koos peredega, kellega pidime kahjuks hüvasti jätma.
Vabal ajal aga avastasime Rheda-Wiedenbrücki liitlinna. Minu arvates oli see reis väga tore ning lõbus. See oli äge, et saime teada teiste maade kultuurist ning suhelda  noortega, kes kõik Einsteini gümnaasiumi olid kokku tulnud. Minu n-ö kasupere oli väga hooliv ja tore, tundsin end pereliikmena. Üleüldse, väga lahe reis oli.

Aivo Uulimaa: Minu n-ö lapsevanemad olid toredad. Neil on hea inglise keel oli neil hea ja nad uurisid minu käest palju Eesti kohta. Pühapäeval käisime lossis, kus meile räägiti selle ajaloost. Hiljem läksime oma perega ühele kohalikule jõululaadale. Esmaspäeval saime koolis teiste välismaalastega tuttavaks. Meile räägiti täpselt, mida me sellel nädala plaanime teha. Teisipäeval ja kolmapäeval tegime rühmatööd ja mängisime ka korfpalli. Kolmapäeval tegime oma kooli rühmaga ülesandeid keelte päritolu kohta. Kohvipausi ajal käisime kohalikus staadionil jalkat mängimas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et projekti koordinaatorid olid esimese kohtumise päevad väga tihedalt sisustanud projekti algatamiseks vaja minevate tegevustega. Räägiti Euroopa Liidust, musitseeriti ja tehti koos sporti. Noored uurisid indo-euroopa keelte pärinemist ja projektis osalevate rahvaste keelte omavahelisi seoseid. Projektis osalejatele sai selgeks, et saksa, hispaania ja itaalia keel on võrdlemisi lähedased keeled, kuid eesti keel pärineb täiesti teisest keeleharust, kuigi meie keeled kuuluvad kõik indo-euroopa keelte hulka. Esimesel kohtumisel osalenud töörühm soovib toimunud töötubade põhjal korraldada jaanuaris ja veebruaris tegevusi ka oma kooli teistele õpilastele. Järgmine projektireis viib meie õpetajad ja õpilased kevadel Portugali.

Katrin Uutsalu