7. a, 7. b ja 9. klass õppeekskursioonil Silma Õpikojas - 26.09.2019