Our stories

Teadmiseks kergliikuriga liiklejale 26. May Anne Alus


Eelmise aasta sügisel liiklusseaduse muutmise seadusega reguleeriti elektritõukerataste ja teiste kergete elektrisõidukite kasutamist. Koos seadusemuudatusega võeti kasutusele ka uus sõidukite kategooria – kergliikur. Kergliikuri kategooriasse kuuluvad elektrilised tõukerattad, elektrilised rulad, tasakaaluliikurid ja nn monowheelid. Kõik kergliikurid on mõeldud ühe inimese ilma istekohata vedamiseks.

Kõige sagedamini tuleb politseil eraldi tähelepanu pöörata juhtumitele, kus elektritõukerattaga sõidab korraga kaks inimest. Sellistes olukordades oleme sõitjatele selgitanud, et elektritõukeratas on mõeldud kasutamiseks ainult ühele inimesele ning kahekesi sellega sõita ei ole lubatud. Teine tihtiesinev rikkumine on kaitsekiivri puudumine. Vastavalt kehtivale seadusele peab alla 16-aastane kergliikuri juht kandma kiivrit. Soovitame kiivrit kanda ka täiskasvanutel, sest õnnetuse korral võib kiiver päästa rasketest vigastustest.

Sarnaselt jalgratturile tuleb ka kergliikuri juhil pimedal ajal või halva nähtavuse korral kasutada valgustust – ees olevat valget tuld ja taga punast tuld. Kergliikurid on varustatud nii esi- kui ka tagatulega ning oranžide helkuritega külgedel. Paraku unustavad sõitjad pimedas tihtipeale tuled sisse lülitamata. See seab ohtu nii kergliiguri juhi kui ka teiste liiklejate turvalisuse, sest sõidukijuhtidel ja jalakäijatel ei ole võimalik pimedas lähenevat kergliikurit eemalt märgata. Nii väheneb kõigi liikluses osalejate reageerimisaeg ning suureneb oht õnnetuseks.

Kuna kergliikuritega sõidetakse kõige enam soojade ja päikesepaisteliste ilmadega, siis paneksime kõigile kergliikuri juhtidele südamele, et autoteed ületades ei ole kergliikuri juhil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui kergliikurijuht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Samuti tuleb arvestada sellega, et päike võib pimestada sõidujuhti mistõttu pikeneb juhi reaktsiooniaeg. Sõiduteed ületades peab kergliikuri juht vähendama kiirust ja olema väga tähelepanelik, et vältida hooletuse tõttu ohtlikku liiklusolukorda sattumist.

Kergliikuritele kehtivad reeglid:

*  Suurim lubatud sõidukiirus kergliikuril on 25 km/h.

*  Kergliikurit kõnniteel parkides peab jääma jalakäijale vähemalt 1,5m laiune käiguriba.

*  Alla 16-aastane kergliikuri juht peab kandma kiivrit. Politsei soovitab kiivrit kanda kõigil, ka täiskasvanutel, sest õnnetuse korral võib see päästa rasketest vigastustest.

*  Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgteed, kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või jalgrattateed lähenev kergliikurijuht peab vähendama kiirust ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

*  Ülekäigurajal või ülekäigukohal võib sõidutee ületada kergliikuriga sõites, kuid kergliikurijuhil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui kergliikurijuht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

*  Kergliikuriga tohib sõita: jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, jalgteel, kõnniteel. Kui selline tee või teeosa puudub või selle seisukorra või liiklusolude tõttu on seal sõitmine oluliselt raskendatud, tohib kergliikuriga sõita sõidutee parema ääre lähedal või teepeenral.

*  Kergliikurijuht peab vahetus läheduses olevast jalakäijast möödumisel sõitma kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäia kiirusest ja mis võimaldab jalakäijast ohutult mööduda.

*  Kergliikuril peab olema: töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem, tasakaaluliikuril iseeneslikku liikumist takistav seade, signaalkell, välja arvatud juhtrauata kergliikuril, ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli, välja arvatud juhtrauata kergliikuril.

Liikleme kõik koos turvaliselt!
Natalija Karelina noorsoopolitseinik

Eelmise aasta sügisel liiklusseaduse muutmise seadusega reguleeriti elektritõukerataste ja teiste kergete elektrisõidukite kasutamist. Koos seadusemuudatusega võeti kasutusele ka uus sõidukite kategooria – kergliikur. Kergliikuri kategooriasse kuuluvad elektrilised tõukerattad, elektrilised rulad, tasakaaluliikurid ja nn monowheelid. Kõik kergliikurid on mõeldud ühe inimese ilma istekohata vedamiseks.

Kõige sagedamini tuleb politseil eraldi tähelepanu pöörata juhtumitele, kus elektritõukerattaga sõidab korraga kaks inimest. Sellistes olukordades oleme sõitjatele selgitanud, et elektritõukeratas on mõeldud kasutamiseks ainult ühele inimesele ning kahekesi sellega sõita ei ole lubatud. Teine tihtiesinev rikkumine on kaitsekiivri puudumine. Vastavalt kehtivale seadusele peab alla 16-aastane kergliikuri juht kandma kiivrit. Soovitame kiivrit kanda ka täiskasvanutel, sest õnnetuse korral võib kiiver päästa rasketest vigastustest.

Sarnaselt jalgratturile tuleb ka kergliikuri juhil pimedal ajal või halva nähtavuse korral kasutada valgustust – ees olevat valget tuld ja taga punast tuld. Kergliikurid on varustatud nii esi- kui ka tagatulega ning oranžide helkuritega külgedel. Paraku unustavad sõitjad pimedas tihtipeale tuled sisse lülitamata. See seab ohtu nii kergliiguri juhi kui ka teiste liiklejate turvalisuse, sest sõidukijuhtidel ja jalakäijatel ei ole võimalik pimedas lähenevat kergliikurit eemalt märgata. Nii väheneb kõigi liikluses osalejate reageerimisaeg ning suureneb oht õnnetuseks.

Kuna kergliikuritega sõidetakse kõige enam soojade ja päikesepaisteliste ilmadega, siis paneksime kõigile kergliikuri juhtidele südamele, et autoteed ületades ei ole kergliikuri juhil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui kergliikurijuht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Samuti tuleb arvestada sellega, et päike võib pimestada sõidujuhti mistõttu pikeneb juhi reaktsiooniaeg. Sõiduteed ületades peab kergliikuri juht vähendama kiirust ja olema väga tähelepanelik, et vältida hooletuse tõttu ohtlikku liiklusolukorda sattumist.

Kergliikuritele kehtivad reeglid:

*  Suurim lubatud sõidukiirus kergliikuril on 25 km/h.

*  Kergliikurit kõnniteel parkides peab jääma jalakäijale vähemalt 1,5m laiune käiguriba.

*  Alla 16-aastane kergliikuri juht peab kandma kiivrit. Politsei soovitab kiivrit kanda kõigil, ka täiskasvanutel, sest õnnetuse korral võib see päästa rasketest vigastustest.

*  Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgteed, kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või jalgrattateed lähenev kergliikurijuht peab vähendama kiirust ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

*  Ülekäigurajal või ülekäigukohal võib sõidutee ületada kergliikuriga sõites, kuid kergliikurijuhil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui kergliikurijuht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

*  Kergliikuriga tohib sõita: jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, jalgteel, kõnniteel. Kui selline tee või teeosa puudub või selle seisukorra või liiklusolude tõttu on seal sõitmine oluliselt raskendatud, tohib kergliikuriga sõita sõidutee parema ääre lähedal või teepeenral.

*  Kergliikurijuht peab vahetus läheduses olevast jalakäijast möödumisel sõitma kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäia kiirusest ja mis võimaldab jalakäijast ohutult mööduda.

*  Kergliikuril peab olema: töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem, tasakaaluliikuril iseeneslikku liikumist takistav seade, signaalkell, välja arvatud juhtrauata kergliikuril, ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli, välja arvatud juhtrauata kergliikuril.

Liikleme kõik koos turvaliselt!
Natalija Karelina noorsoopolitseinik