Koolimuuseum


Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum
Kalli mnt 1, Pärnu-Jaagupi, 87201, Pärnu maakond

Koolimuuseum

Materjalid

Kooli muuseum avatud kokkuleppel Tiiu Muhuga telefonil 5590 2332 või e-posti aadressil tiiu.muhu@pjkool.ee.

Meie kodupaik, Põhja-Pärnumaa, elab ja areneb säilitamaks oma kultuurilugu järgnevatele põlvedele. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi eesmärgiks on olla üheks lüliks oma kodukoha kultuuriloo säilitamisel. Oma tegevuses hõlmab ta nelja valdkonda:

 1. Koduuurimistöö. Valminud on ligi 300 uurimust oma kodukülast, perekonnalugudest, tuntud kultuuritegelastest ja tööinimestest, loodusvaatlustest, ajaloolistest sündmustest ja objektidest, koolist, valla asutustest jne.
 2. Vanad esemed, millest on kujunenud muuseumi etnograafiline osa ja mis pidevalt täieneb.
 3. Faktilised materjalid arhiividest, samuti dokumendid, ürikud. On säilitatud kohaliku ajalehe "Jakobi Teataja" ja "Jakobi Elu" (need ilmusid kodanlikus Eestis) ning nõukogude ajal ilmunud rajoonilehe "Töösangar" numbreid.
 4. Koolimuuseumis on sagedased mitmesugused üritused: Pärnu-Jaagupi koolide vilistlaste kokkutulekud, jõuluõhtud, vabaduspäeva, emade- ja isadepäeva tähistamised, tuntud kohalike kultuuritegelaste tähtpäevad jne. Muuseumi juures tegutseb klubi "Vaim ja hing", kuhu on kogunenud kohalikud loomeinimesed.
  Et jäädvustada sajandivahetuse külaelu trükis ja pildis, toetada küla sotsiaalset ja kultuurilist arengut, elavdada elu maal, hakkasime 1999 aastal korraldama külapäevi. See traditsioon jätkub käesoleval ja loodetavasti ka järgmistel aastatel.

Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum allub Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumile. Muuseumi tegevust aitab korraldada muuseuminõukogu.

Muuseumi ekspositsiooni aluseks on ekspositsioonipind 164 m2, mis võimaldab ulatuslikke ja mitmesuguseid väljapanekuid. Muuseumifondi nimetuste arv on kasvanud 6000ni ja ruumid hakkavad taas kitsaks jääma.

Kilde Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi kujunemisest

1969-l aastal hakkas Pärnu-Jaagupi Keskkoolis õpetaja May-Eliisabet Maiste tegelema kodu-uurimisega. Seoses kodu-uurimise aluste omandamisega ja uurimistööde koostamisega hakkasid õpilased kooli tooma vanu esemeid. Hiljem liitusid ka täiskasvanud nii kinkides kui müües vanu esemeid. Toodud esemete arv kasvas pidevalt ja nende hoidmine kooli geograafiaklassis muutus koormavaks. Peale mitmekordseid üritamisi avanes võimalus kooli nn. roheline internaat kujundada kooli muuseumiks. Muuseumi rajaja ja esimene juhataja kuni 1999 aasta sügiseni oli väsimatu ja energiline May-Eliisabet Maiste.

 • 24.05.1985. a toimus Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi pidulik avamine. See vana remontimata maja tuli järgnevate aastate jooksul järk-järgult remontida.
 • 28.03.1988. a toimus kõrvalhoone mahamärkimine ja 1994. a. mais avati kõrvalhoone esimese osa näituseruum.
 • 30.05.1995. a seoses koolimuuseumi 10. aastapäeva tähistamisega sisustati kõrvalhoone teise ruumi ekspositsioon ja lõpetati põhihoone juurdeehitus, milles on kaks ruumi.
 • 21.06.1996. a valmis "tõllakuur".
 • 26.05.1997. a rajati ümber muuseumi roigasaed.
 • 20.08.1997. a püstitati koolimuuseumi õuele lipuvarras, toimus selle pidulik avamine. Sama aasta sügisel kaevati krundi tagaserva kevadiste tulvavete kogumiseks tiik ja laoti selle juurde viivale teele paekividest kate.
 • 1999. a talvel vahetati vananenud elektrisüsteem kaasaegsega. Samal aastal toimus põhjalik muuseumi krundi puhastamine võsast ja liigsetest puudest.
 • 2013. aastal laienes muuseum kooli tööõpetuse majja (Kooli tn 2), kuhu pandi üles näitus "Eestimaa kool ja õpilane nõukogude ajal".

Nii või teisiti kasvab Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi osatähtsus ka järgnevatel aastatel kohaliku kultuurielu kajastajana.

Noppeid Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi külalisteraamatust

 • 26.10.85 "Rahvas elab kultuuri järjepidevuse kaudu." Rait Maruste
 • 26.10.85 "Selle inimese hing ja ta ise jääb nooreks, kes mineviku ja ajalooga tegeleb" Helgi Ilo
 • 08.04.86 "Kui vähe me ju tegelikult tunneme, kes me oleme ja kus on meie juured..." Ela Tomson
 • 03.04.87 "Muuseum on üks ajaloo mälu säilitaja ja kultuuri arengu pidevuse kindlustaja. Sõnaga suur rahva kasvataja." Voldemar Miller
 • 25.08.87 "Kõik, mis siin ümberringi on on tõeliselt jääv väärtus, jääv ajas, jääv ruumis alati ja igavesti" Eve Alu
 • 08.10.88 "Kodupaiga tundmine on aluseks maailma mõistmisele" Arvo Järvet
 • 17.01.89 "Võib imestada sada suurt energiat ja suurt hinge, mis jagab meile kõigile meie oma Pärnu-Jaagupit ja hoiab seda püha ja kallina"" Elvi Kruusa
 • 17.01.89 "Suured südamed on kui avamered ei külmu iialgi kinni." Vaiki Kalämäe
 • 10.03.89 "Jäägu eesti rahva ehedus nende seinte vahel püsima. Ajalugu ei anna lappida!" Virve Lohu
 • 22.06.90 "Suurim lugupidamine haruldase ühe-naise-muuseumi rajamise, arendamise ja hooldamise eest!" Valve Andre, Toronto
 • 10.02.94 "Selle varanduse väärtus kasvab päevast päeva, mis oma kodukandi kultuuri avastamisel ja säilitamisel on tehtud." Ivar Trikkel
 • 31.08.94 "Töö on suur, mis on juba tehtud on palju, mis hästi meenutab ja annab selgust meie esivanemate elust ja tööst." Peeter Orav
 • 30.05.95 "- - - Osake näha aega, milles te elate tulevikus loojana ja minevikus algajana." Ene Luka
 • 04.07.95 "Eesti küla jääb ja Teie oma õpilastega olete ka sellele kaasa aidanud..." Helga Koger
 • 14.10.96 "Kõik ilus ja väärtuslik maailmas püsib ainult tõeliste entusiastide pingutuste läbi" Ellen Randmäe
 • 26.11.98 "Suurim tänu sellise suure töö tegijale, kes on aidanud ühel Eesti kohal püsida ja oma ajaloole tuginedes tulevikku sammuda." Mart Laar
 • 08.04.99 "Mitte see pole oluline, mis maailm meile annab, vaid see, mida anname meie temale." Vaike Birk
 • 18.05.14 "Oli sisukas päev Teie muuseumis." Mare Ülemaantee
 • 28.05.14 "Nautisin suurepäraselt ülesehitatud näitust Eestimaa koolist ja õpilastest nõukogude ajal." Henri T.
 • 30.06.14 "Palju huvitavaid materjale. Tänu tehtule!" A. Lehtmets.

Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum
Kalli mnt 1, Pärnu-Jaagupi, 87201, Pärnu maakond

Koolimuuseum

Materjalid

Kooli muuseum avatud kokkuleppel Tiiu Muhuga telefonil 5590 2332 või e-posti aadressil tiiu.muhu@pjkool.ee.

Meie kodupaik, Põhja-Pärnumaa, elab ja areneb säilitamaks oma kultuurilugu järgnevatele põlvedele. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi eesmärgiks on olla üheks lüliks oma kodukoha kultuuriloo säilitamisel. Oma tegevuses hõlmab ta nelja valdkonda:

 1. Koduuurimistöö. Valminud on ligi 300 uurimust oma kodukülast, perekonnalugudest, tuntud kultuuritegelastest ja tööinimestest, loodusvaatlustest, ajaloolistest sündmustest ja objektidest, koolist, valla asutustest jne.
 2. Vanad esemed, millest on kujunenud muuseumi etnograafiline osa ja mis pidevalt täieneb.
 3. Faktilised materjalid arhiividest, samuti dokumendid, ürikud. On säilitatud kohaliku ajalehe "Jakobi Teataja" ja "Jakobi Elu" (need ilmusid kodanlikus Eestis) ning nõukogude ajal ilmunud rajoonilehe "Töösangar" numbreid.
 4. Koolimuuseumis on sagedased mitmesugused üritused: Pärnu-Jaagupi koolide vilistlaste kokkutulekud, jõuluõhtud, vabaduspäeva, emade- ja isadepäeva tähistamised, tuntud kohalike kultuuritegelaste tähtpäevad jne. Muuseumi juures tegutseb klubi "Vaim ja hing", kuhu on kogunenud kohalikud loomeinimesed.
  Et jäädvustada sajandivahetuse külaelu trükis ja pildis, toetada küla sotsiaalset ja kultuurilist arengut, elavdada elu maal, hakkasime 1999 aastal korraldama külapäevi. See traditsioon jätkub käesoleval ja loodetavasti ka järgmistel aastatel.

Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum allub Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumile. Muuseumi tegevust aitab korraldada muuseuminõukogu.

Muuseumi ekspositsiooni aluseks on ekspositsioonipind 164 m2, mis võimaldab ulatuslikke ja mitmesuguseid väljapanekuid. Muuseumifondi nimetuste arv on kasvanud 6000ni ja ruumid hakkavad taas kitsaks jääma.

Kilde Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi kujunemisest

1969-l aastal hakkas Pärnu-Jaagupi Keskkoolis õpetaja May-Eliisabet Maiste tegelema kodu-uurimisega. Seoses kodu-uurimise aluste omandamisega ja uurimistööde koostamisega hakkasid õpilased kooli tooma vanu esemeid. Hiljem liitusid ka täiskasvanud nii kinkides kui müües vanu esemeid. Toodud esemete arv kasvas pidevalt ja nende hoidmine kooli geograafiaklassis muutus koormavaks. Peale mitmekordseid üritamisi avanes võimalus kooli nn. roheline internaat kujundada kooli muuseumiks. Muuseumi rajaja ja esimene juhataja kuni 1999 aasta sügiseni oli väsimatu ja energiline May-Eliisabet Maiste.

 • 24.05.1985. a toimus Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi pidulik avamine. See vana remontimata maja tuli järgnevate aastate jooksul järk-järgult remontida.
 • 28.03.1988. a toimus kõrvalhoone mahamärkimine ja 1994. a. mais avati kõrvalhoone esimese osa näituseruum.
 • 30.05.1995. a seoses koolimuuseumi 10. aastapäeva tähistamisega sisustati kõrvalhoone teise ruumi ekspositsioon ja lõpetati põhihoone juurdeehitus, milles on kaks ruumi.
 • 21.06.1996. a valmis "tõllakuur".
 • 26.05.1997. a rajati ümber muuseumi roigasaed.
 • 20.08.1997. a püstitati koolimuuseumi õuele lipuvarras, toimus selle pidulik avamine. Sama aasta sügisel kaevati krundi tagaserva kevadiste tulvavete kogumiseks tiik ja laoti selle juurde viivale teele paekividest kate.
 • 1999. a talvel vahetati vananenud elektrisüsteem kaasaegsega. Samal aastal toimus põhjalik muuseumi krundi puhastamine võsast ja liigsetest puudest.
 • 2013. aastal laienes muuseum kooli tööõpetuse majja (Kooli tn 2), kuhu pandi üles näitus "Eestimaa kool ja õpilane nõukogude ajal".

Nii või teisiti kasvab Pärnu-Jaagupi Koolimuuseumi osatähtsus ka järgnevatel aastatel kohaliku kultuurielu kajastajana.

Noppeid Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi külalisteraamatust

 • 26.10.85 "Rahvas elab kultuuri järjepidevuse kaudu." Rait Maruste
 • 26.10.85 "Selle inimese hing ja ta ise jääb nooreks, kes mineviku ja ajalooga tegeleb" Helgi Ilo
 • 08.04.86 "Kui vähe me ju tegelikult tunneme, kes me oleme ja kus on meie juured..." Ela Tomson
 • 03.04.87 "Muuseum on üks ajaloo mälu säilitaja ja kultuuri arengu pidevuse kindlustaja. Sõnaga suur rahva kasvataja." Voldemar Miller
 • 25.08.87 "Kõik, mis siin ümberringi on on tõeliselt jääv väärtus, jääv ajas, jääv ruumis alati ja igavesti" Eve Alu
 • 08.10.88 "Kodupaiga tundmine on aluseks maailma mõistmisele" Arvo Järvet
 • 17.01.89 "Võib imestada sada suurt energiat ja suurt hinge, mis jagab meile kõigile meie oma Pärnu-Jaagupit ja hoiab seda püha ja kallina"" Elvi Kruusa
 • 17.01.89 "Suured südamed on kui avamered ei külmu iialgi kinni." Vaiki Kalämäe
 • 10.03.89 "Jäägu eesti rahva ehedus nende seinte vahel püsima. Ajalugu ei anna lappida!" Virve Lohu
 • 22.06.90 "Suurim lugupidamine haruldase ühe-naise-muuseumi rajamise, arendamise ja hooldamise eest!" Valve Andre, Toronto
 • 10.02.94 "Selle varanduse väärtus kasvab päevast päeva, mis oma kodukandi kultuuri avastamisel ja säilitamisel on tehtud." Ivar Trikkel
 • 31.08.94 "Töö on suur, mis on juba tehtud on palju, mis hästi meenutab ja annab selgust meie esivanemate elust ja tööst." Peeter Orav
 • 30.05.95 "- - - Osake näha aega, milles te elate tulevikus loojana ja minevikus algajana." Ene Luka
 • 04.07.95 "Eesti küla jääb ja Teie oma õpilastega olete ka sellele kaasa aidanud..." Helga Koger
 • 14.10.96 "Kõik ilus ja väärtuslik maailmas püsib ainult tõeliste entusiastide pingutuste läbi" Ellen Randmäe
 • 26.11.98 "Suurim tänu sellise suure töö tegijale, kes on aidanud ühel Eesti kohal püsida ja oma ajaloole tuginedes tulevikku sammuda." Mart Laar
 • 08.04.99 "Mitte see pole oluline, mis maailm meile annab, vaid see, mida anname meie temale." Vaike Birk
 • 18.05.14 "Oli sisukas päev Teie muuseumis." Mare Ülemaantee
 • 28.05.14 "Nautisin suurepäraselt ülesehitatud näitust Eestimaa koolist ja õpilastest nõukogude ajal." Henri T.
 • 30.06.14 "Palju huvitavaid materjale. Tänu tehtule!" A. Lehtmets.