Наши истории

Lastevanemate ja õpilaste distantsõppe tagasiside 2021 kevadel 10. мая Andrus Peetson


 

Viisime aprilli lõpus läbi küsitluse meie kooli 1.-9. klassi õpilaste ja lastevanemate seas seoses kevadise distantsõppega. 

 
Lastevanemate küsitlusele vastas 88 vanemat. 83% vastanutest arvas, et nende lapsele pigem sobib distantsõpe. 
Pooled vastanutest märkisid, et laste õppekoormus on sama, mis koolis. Ülejäänud vastajad jagunesid võrdselt vastates, et koormus on suurem või väiksem. Lastele antud ülesanded olid:
 • kättesaadavad ja arusaadavad
 • video tunde toimus piisavalt
 • need olid hästi organiseeritud ja aitasid hoida lapsed õppimislainel
Kodus õppimise juures rõõmustas:
 • lapsed saavad kauem magada
 • neil on rohkem vaba aega
 • rahulikum õppida
Murekohtadeks oli lastevanematel:
 • liigne arvuti taga veedetud aeg 
 • väikesed iseseisva töö oskused
 • motivatsiooni leidmine õppimiseks
 • sotsiaalne eraldatus kodus
Lapsevanemad oleksid soovinud näha distantsõppel rohkem personaalset lähenemist õpilastele. Näiteks kui mõnes aines kõik korras siis ei peaks olema selles video tunnis vaid saaks tegeleda nende ainetega, milles on raskusi. Tuli ka tore ettepanek, et vähemalt kord nädalas võiks kogu klass näiteks õuetingimustes klassijuhataja tundi pidada. Küsimustiku kaudu kiideti klassijuhatajate tööd ja kättesaadavust distantsõppe ajal. 
 
Õpilaste distantsõppe küsitlusele vastas 157 õpilast. Kodus meeldib kõige vähem õppida 1.-3. klassi õpilastel. Distantsõpe sobib eelkõige vanemate klasside õpilastele. 
 
Kodus õppimise plussidena toodi välja:
 • saab kauem magada, 
 • teha asju omas tempos, 
 • ise aega planeerida, 
 • ei pea kodust lahkuma, on  
 • lihtsalt mugav olla
Keeruliste kohtadena toodi välja:
 •  motivatsiooni leidmist õppimiseks, 
 • keeruline õppida uusi teemasid, 
 • õpetajalt on raskem abi paluda ja saada,
 • keskendumine tunnis väiksem. 
88% vastanutest leidis, et videotunde toimus piisaval määral. 29% vastanutest ütles, et neil on olnud probleeme õpetaja poolt antud ülesannete kättesaadavusega. Suurem osa muresid on seotud interneti või keskkondade mitte töötamisega ja ette on tulnud mõni apsakas õpetajate poolt. 
75% õpilastest vastas, et neil on piisav internet videotundide jaoks. Abi küsimiseks interneti parandamise osas pöördus kooli poole läbi küsitluse viis õpilast. Kindel päevaplaan on vaid 24% õpilastest. See on kindlasti koht kus tasuks järgmiseks distantsõppeks paremini valmis olla. Õppida ajaplaneerimist, teha varem valmis päevaplaani skeemid vms. 
 
Distantsõppe juures ei meeldinud:
 • peab liigselt arvuti taga aega veetma
 • palju on õppida
 • sõpru ei näe
 • võiks olla rohkem iseseisvaid ülesandeid
 • vähem videotunde
Aitäh kõikidele, kes vastasid.

Aile Jaansalu
Haridustehnoloog

 

Viisime aprilli lõpus läbi küsitluse meie kooli 1.-9. klassi õpilaste ja lastevanemate seas seoses kevadise distantsõppega. 

 
Lastevanemate küsitlusele vastas 88 vanemat. 83% vastanutest arvas, et nende lapsele pigem sobib distantsõpe. 
Pooled vastanutest märkisid, et laste õppekoormus on sama, mis koolis. Ülejäänud vastajad jagunesid võrdselt vastates, et koormus on suurem või väiksem. Lastele antud ülesanded olid:
 • kättesaadavad ja arusaadavad
 • video tunde toimus piisavalt
 • need olid hästi organiseeritud ja aitasid hoida lapsed õppimislainel
Kodus õppimise juures rõõmustas:
 • lapsed saavad kauem magada
 • neil on rohkem vaba aega
 • rahulikum õppida
Murekohtadeks oli lastevanematel:
 • liigne arvuti taga veedetud aeg 
 • väikesed iseseisva töö oskused
 • motivatsiooni leidmine õppimiseks
 • sotsiaalne eraldatus kodus
Lapsevanemad oleksid soovinud näha distantsõppel rohkem personaalset lähenemist õpilastele. Näiteks kui mõnes aines kõik korras siis ei peaks olema selles video tunnis vaid saaks tegeleda nende ainetega, milles on raskusi. Tuli ka tore ettepanek, et vähemalt kord nädalas võiks kogu klass näiteks õuetingimustes klassijuhataja tundi pidada. Küsimustiku kaudu kiideti klassijuhatajate tööd ja kättesaadavust distantsõppe ajal. 
 
Õpilaste distantsõppe küsitlusele vastas 157 õpilast. Kodus meeldib kõige vähem õppida 1.-3. klassi õpilastel. Distantsõpe sobib eelkõige vanemate klasside õpilastele. 
 
Kodus õppimise plussidena toodi välja:
 • saab kauem magada, 
 • teha asju omas tempos, 
 • ise aega planeerida, 
 • ei pea kodust lahkuma, on  
 • lihtsalt mugav olla
Keeruliste kohtadena toodi välja:
 •  motivatsiooni leidmist õppimiseks, 
 • keeruline õppida uusi teemasid, 
 • õpetajalt on raskem abi paluda ja saada,
 • keskendumine tunnis väiksem. 
88% vastanutest leidis, et videotunde toimus piisaval määral. 29% vastanutest ütles, et neil on olnud probleeme õpetaja poolt antud ülesannete kättesaadavusega. Suurem osa muresid on seotud interneti või keskkondade mitte töötamisega ja ette on tulnud mõni apsakas õpetajate poolt. 
75% õpilastest vastas, et neil on piisav internet videotundide jaoks. Abi küsimiseks interneti parandamise osas pöördus kooli poole läbi küsitluse viis õpilast. Kindel päevaplaan on vaid 24% õpilastest. See on kindlasti koht kus tasuks järgmiseks distantsõppeks paremini valmis olla. Õppida ajaplaneerimist, teha varem valmis päevaplaani skeemid vms. 
 
Distantsõppe juures ei meeldinud:
 • peab liigselt arvuti taga aega veetma
 • palju on õppida
 • sõpru ei näe
 • võiks olla rohkem iseseisvaid ülesandeid
 • vähem videotunde
Aitäh kõikidele, kes vastasid.

Aile Jaansalu
Haridustehnoloog