Наши истории

7. ja 9. klassi külaskäigust Silma Õpikeskusesse 25. сентября Andrus Peetson


 26. septembril käisid 7.ndad  ja 9.klass "Silma Õpikojas". Me läbisime õppeprogrammi: "Selgrootute kohastumused eluks vees". 7. klassid moodustasid rühmad ja püüdsid sõbralikult kahvaga merest selgrootuid. Kõigepealt ühte suurde vanni, seejärel väiksemasse vanni, kust siis lusikaga võeti petritassi erinevaid selgrootuid ja määrati kes nad sellised on. Huvitavamad leiud olid- selgsõudur, hobukaan, sääse- ja kiilivastne. Õpilased õppisid tööd määrajaga. Kui oli kindlaks tehtud, keda leiti, arutati koos, millised kohastumused neil oma keskkonnas hakkama saamiseks on. Eelkõige kaitsevärv, või koda või erilised jalad.
Teise osana tutvuti 9. klassi poolt püütud putukate, ämblike, sajajalgsete jt isendite ja nende eriliste jalgade, tundlate, kombitsatega. Edasi suundusime rannaniidule, saime teada millist rolli mängivad veised rannaniitude hooldamisel, kuna putukad on kõigusoojased, siis on palju putukaid just loomade läheduses. Leiti rohutirts, mulla murelane, leiti kiriteo kodasid. Pilliroo piiramine on ülioluline, et tagada liigirikas taime- ja loomakooslus rannaniidul.
9.klass käis kõigepealt rannaniidul ja seejärel püüdsid vee selgrootuid.

Hele Nööri
Loodusainete õpetaja

 26. septembril käisid 7.ndad  ja 9.klass "Silma Õpikojas". Me läbisime õppeprogrammi: "Selgrootute kohastumused eluks vees". 7. klassid moodustasid rühmad ja püüdsid sõbralikult kahvaga merest selgrootuid. Kõigepealt ühte suurde vanni, seejärel väiksemasse vanni, kust siis lusikaga võeti petritassi erinevaid selgrootuid ja määrati kes nad sellised on. Huvitavamad leiud olid- selgsõudur, hobukaan, sääse- ja kiilivastne. Õpilased õppisid tööd määrajaga. Kui oli kindlaks tehtud, keda leiti, arutati koos, millised kohastumused neil oma keskkonnas hakkama saamiseks on. Eelkõige kaitsevärv, või koda või erilised jalad.


Teise osana tutvuti 9. klassi poolt püütud putukate, ämblike, sajajalgsete jt isendite ja nende eriliste jalgade, tundlate, kombitsatega. Edasi suundusime rannaniidule, saime teada millist rolli mängivad veised rannaniitude hooldamisel, kuna putukad on kõigusoojased, siis on palju putukaid just loomade läheduses. Leiti rohutirts, mulla murelane, leiti kiriteo kodasid. Pilliroo piiramine on ülioluline, et tagada liigirikas taime- ja loomakooslus rannaniidul.
9.klass käis kõigepealt rannaniidul ja seejärel püüdsid vee selgrootuid.

Hele Nööri
Loodusainete õpetaja