Наши истории

Meie kooli Hea Eeskuju 2023 03. ноября Anne Alus


26. novembril tähistatakse Eesti Vabariigis kodanikupäeva. Sellel päeval on saanud traditsiooniks tunnustada vastutustundelisi ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma paistnud Eesti kodanikke. Kodanikupäeva ürituste raames tunnustatakse inimesi, kes on andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamisse. Valitakse aasta kodanik.

Väike mõtisklus: Olla eeskuju tähendab inimese tervet eeskujulikku olemust ning käitumist, milleta ühiskond tunneks millestki puudust!

Meie kooli traditsiooniks on kodanikupäeva puhul kinkida Hea Eeskujule raamat. Tiitlid antakse kätte 28. novembril infotundides.

Kui Sinu sõprade, lähedaste või tuttavate seas on mõni noor, kelle teod väärivad tunnustamist ja laiemat kõlapinda, siis kirjuta sellest meile. Heaks Eeskujuks võib saada igaüks, kes on teinud teoks omapärase ja eeskujuliku teo, on vastutustundlik, hooliv ning õpib või töötab meie koolis. Oma õpilastest, partneritest ning lastest lugusid kirjutades on Teil võimalus kaasa aidata erilise noore tunnustamiseks kodanikupäeval, mis on 26. novembril.

Palun kirjutage oma lugu Meie kooli heast eeskujust  23. novembriks ja tooge huvijuhi kabinetti või kirjutage

e-mailile: anne.alus@pjkool.ee

 

26. novembril tähistatakse Eesti Vabariigis kodanikupäeva. Sellel päeval on saanud traditsiooniks tunnustada vastutustundelisi ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma paistnud Eesti kodanikke. Kodanikupäeva ürituste raames tunnustatakse inimesi, kes on andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamisse. Valitakse aasta kodanik.

Väike mõtisklus: Olla eeskuju tähendab inimese tervet eeskujulikku olemust ning käitumist, milleta ühiskond tunneks millestki puudust!

Meie kooli traditsiooniks on kodanikupäeva puhul kinkida Hea Eeskujule raamat. Tiitlid antakse kätte 28. novembril infotundides.

Kui Sinu sõprade, lähedaste või tuttavate seas on mõni noor, kelle teod väärivad tunnustamist ja laiemat kõlapinda, siis kirjuta sellest meile. Heaks Eeskujuks võib saada igaüks, kes on teinud teoks omapärase ja eeskujuliku teo, on vastutustundlik, hooliv ning õpib või töötab meie koolis. Oma õpilastest, partneritest ning lastest lugusid kirjutades on Teil võimalus kaasa aidata erilise noore tunnustamiseks kodanikupäeval, mis on 26. novembril.

Palun kirjutage oma lugu Meie kooli heast eeskujust  23. novembriks ja tooge huvijuhi kabinetti või kirjutage

e-mailile: anne.alus@pjkool.ee