Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.

Язык
Эстонский
Pictures: 
Anne Alus
Kontaktid: 
Номер телефона: 
+3725180104
Tabbed content page type: 
Кружки по интересам
Длина: 
с Понедельник, сентября 16, 2019 по Пятница, мая 29, 2020
Start : 
Понедельник, сентября 24, 2018 - 13:30
Days it takes place: 
T.13.30, K.13.30
Instructor: 
Anne Alus
Кабинет: 
Keraamikaklass
Целевая группа: 
Kõik meie kooli õpilased, täiskasvanud
Premise: 
Kui sind huvitab savist esemete valmistamine.
Формирование оценки: 
Analüüsime koos valminud tööd ja tööprotsessi