Uudised

Vastavalt vabariigi valitsuse poolt tehtud otsusele on koolid alates esmaspäevast, 16. märtsist distantsõppel 13. märts Andrus Peetson


Reedene (13.03) koolipäev on tavalise tunniplaani alusel. Koolipäeva lõppedes võtab õpilane oma kõik õppevahendid ja isiklikud asjad koju kaasa.

Õpe järgmistel nädalatel toimub e-koolis antavate ülesannete põhjal kodudes. Olulisel kohal on raamatute lugemine. Õpetajad täpsustavad õpilastega üle, kuidas ühendust hoitakse ja konsultatsiooni saadakse. Õpetajad töötavad kodudes.

Lapsevanematele on palve tagada võimaluse korral internetiühendus kodudes ning pidevalt olla kursis oma lapse õppimise ja muude tegevuste üle. Vajalik on ka hoolitseda üldiselt Terviseameti poolt antud soovituste täitmise eest, minimeerida lapse käimist rahvarohketes kohtades.

Koolist tuleb edasine ametlik info e-kooli vahendusel ja kooli kodulehe kaudu.

Oleme terved!

Katrin Uutsalu
Direktor

Reedene (13.03) koolipäev on tavalise tunniplaani alusel. Koolipäeva lõppedes võtab õpilane oma kõik õppevahendid ja isiklikud asjad koju kaasa.

Õpe järgmistel nädalatel toimub e-koolis antavate ülesannete põhjal kodudes. Olulisel kohal on raamatute lugemine. Õpetajad täpsustavad õpilastega üle, kuidas ühendust hoitakse ja konsultatsiooni saadakse. Õpetajad töötavad kodudes.

Lapsevanematele on palve tagada võimaluse korral internetiühendus kodudes ning pidevalt olla kursis oma lapse õppimise ja muude tegevuste üle. Vajalik on ka hoolitseda üldiselt Terviseameti poolt antud soovituste täitmise eest, minimeerida lapse käimist rahvarohketes kohtades.

Koolist tuleb edasine ametlik info e-kooli vahendusel ja kooli kodulehe kaudu.

Oleme terved!

Katrin Uutsalu
Direktor