Uudised

Üldprintsiibid koduõppeks Pärnu-Jaagupi Põhikoolis 13. märts Anne Alus


 

 • Koolist tuleb edasine ametlik info e-kooli vahendusel ja kooli kodulehe kaudu.
 • Kogu õppimise informatsiooni panevad õpetajad üles eKooli.
 • Igal õpetajal ja õpilasel on kooli e-mail (perekonnanimi.eesnimi@pjg.ee), mida peab igapäevaselt jälgima. 
 • Õpetajate omavaheline peamine suhtlusvahend on e-mail ja Buddy list. 

Ootused igapäevasele õppimisele ja õpetamisele: 

 

                Õppetöö hakkab hiljemalt kell 10.00. ja kestab kuni 16.00.

 • Kõik õpetajad on igapäevaselt olemas kella 10.00-16.00, et vastata õpilaste küsimustele õppetöö kohta. 
 • Õppetöö toimub õpetaja poolt etteantud ülesannete alusel igapäevaselt.
 • Õpilased on kohustatud täitma kõik õpetajate poolt antavad ülesanded tähtajaliselt. 
 • Õpilased liiguvad igapäevaselt värskes õhus ja kaardistavad oma teekonna (teepikkus, sammude arv). Reedeti tuleb esitada tulemused 1.-3. klass oma klassijuhatajale ja 4.-9. klassi oma kehalise kasvatuse õpetajale e-maili teel. 
 • Õpilastele antavad ülesanded peaksid ära kasutama kodust keskkonda. Õppimisel tuleb vähendada ekraani aega ja ülesannetesse planeerida võimalikult palju praktilist ja aktiivset füüsilist tegevust. 
 • Soovitatav on õppimise toetamiseks kord nädalas suhelda õpilastega reaalajas üle veebi, et vastata küsimustele, anda tagasisidet ja suunata edasiste tegevuste juurde. Selleks valib iga õpetaja enda ja õpilastele sobivaima vahendi (Skype, Messenger, Zoom). 

Igapäevane õpilase ja õpetaja meelespea:

 • Püsi võimalikult palju kodus. 
 • Liigu piisavalt õues, aga seda pigem üksinda või perega. 
 • Väldi ühistranspordi kasutamist. 
 • Väldi rahvarohkeid kohti.
 • Väldi kohtumisi ja kogunemisi sõpradega. Kasuta sõprade ja tuttavatega suhtlemiseks sotsiaalmeediat.
 • Söö sooja toitu vähemalt kord päevas

Oma tervise kaitsmiseks vajaliku informatsiooni saamiseks jälgige Terviseameti, Haridusministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse juhiseid. 

 

 

 • Koolist tuleb edasine ametlik info e-kooli vahendusel ja kooli kodulehe kaudu.
 • Kogu õppimise informatsiooni panevad õpetajad üles eKooli.
 • Igal õpetajal ja õpilasel on kooli e-mail (perekonnanimi.eesnimi@pjg.ee), mida peab igapäevaselt jälgima. 
 • Õpetajate omavaheline peamine suhtlusvahend on e-mail ja Buddy list. 

Ootused igapäevasele õppimisele ja õpetamisele: 

 

                Õppetöö hakkab hiljemalt kell 10.00. ja kestab kuni 16.00.

 • Kõik õpetajad on igapäevaselt olemas kella 10.00-16.00, et vastata õpilaste küsimustele õppetöö kohta. 
 • Õppetöö toimub õpetaja poolt etteantud ülesannete alusel igapäevaselt.
 • Õpilased on kohustatud täitma kõik õpetajate poolt antavad ülesanded tähtajaliselt. 
 • Õpilased liiguvad igapäevaselt värskes õhus ja kaardistavad oma teekonna (teepikkus, sammude arv). Reedeti tuleb esitada tulemused 1.-3. klass oma klassijuhatajale ja 4.-9. klassi oma kehalise kasvatuse õpetajale e-maili teel. 
 • Õpilastele antavad ülesanded peaksid ära kasutama kodust keskkonda. Õppimisel tuleb vähendada ekraani aega ja ülesannetesse planeerida võimalikult palju praktilist ja aktiivset füüsilist tegevust. 
 • Soovitatav on õppimise toetamiseks kord nädalas suhelda õpilastega reaalajas üle veebi, et vastata küsimustele, anda tagasisidet ja suunata edasiste tegevuste juurde. Selleks valib iga õpetaja enda ja õpilastele sobivaima vahendi (Skype, Messenger, Zoom). 

Igapäevane õpilase ja õpetaja meelespea:

 • Püsi võimalikult palju kodus. 
 • Liigu piisavalt õues, aga seda pigem üksinda või perega. 
 • Väldi ühistranspordi kasutamist. 
 • Väldi rahvarohkeid kohti.
 • Väldi kohtumisi ja kogunemisi sõpradega. Kasuta sõprade ja tuttavatega suhtlemiseks sotsiaalmeediat.
 • Söö sooja toitu vähemalt kord päevas

Oma tervise kaitsmiseks vajaliku informatsiooni saamiseks jälgige Terviseameti, Haridusministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse juhiseid.