Uudised

Nakkushaiguste ennetamine meie koolis 09. märts Andrus Peetson


Selleaastane kevadtalv on toonud meile kõigile senisest suurema vajaduse nakkushaiguste ennetamiseks. Perearstide nõuandeliinil 1220 olnud perearst rõhutas, et küsimus ei ole ainult koroonaviiruse vaid ka gripi ja teiste viirushaiguste ennetamises. Eesti Perearstide Liit peab esmasena oluliseks rahu säilitamist koos teadlikkuse tõstmisega ning üksteisesse lugupidavat suhtumist. Pidevalt on vajalik jälgida ametilkku infot, mida haiguste ennetamise kohta jagatakse.

Lapsevanematele paneme südamele, et oma lapsega arutatakse tervise toetamise teemadel ja jälgitakse haigusi ennetavate nõuete täitmist. Olulisel kohal on pesta tihti käsi (tavalise seebiga, mitte desinfitseeriva vahendiga). Omal kohal on värskes õhus viibimine ning üldine immuunsüsteemi toetamine.

Koolimajas oleme võtnud kasutusele Terviseameti poolt soovitatud meetmed ruumide tuulutamise, märgkoristuse ning desinfitseeriva ainega uste käepidemete, treppide käsipuude jms puhastamise osas.

Neljapäeval, 5. märtsil tulid meie kooli kolm õpetajat ja kolm õpilast projektikohtumiselt Portugalist, mis ei ole nakkusohtlik piirkond. Kahjuks oli nende tagasilennul vahemaandumine Itaalias Milaano Bergamo lennujaamas ning alates esmaspäevast, 9. märtsist on kõik projektikohtumisel osalenud kaheks nädalaks koduõppel/kaugtööl. Ühelgi projektis osalenutest haigussümptomeid ei ole. Tegemist on perearstide nõuandeliini haiguse võimalikku levikut takistava soovituse järgimisega. Perearstide nõuandeliinil olnud perearst kinnitas, et reedel, 6. märtsil projektis osalenutega kohtunud või koos olnud õpilased ja õpetajad nendelt nakkust ei saanud, kuna koroonaviirus levib vaid piisknakkusena juba haigestunud inimestelt ja meie õpilased ja õpetajad haigussümptomeid ei oma.

Paneme kõigile lapsevanematele südamele, et haigussümptomitega (nohu, köha vms) lapsi  kooli saata ei tohi. Pöörduda tuleb perearsti poole, kes annab edasised käitumise ja ravimise juhendid.

Head tervist!

Katrin Uutsalu
Direktor

Selleaastane kevadtalv on toonud meile kõigile senisest suurema vajaduse nakkushaiguste ennetamiseks. Perearstide nõuandeliinil 1220 olnud perearst rõhutas, et küsimus ei ole ainult koroonaviiruse vaid ka gripi ja teiste viirushaiguste ennetamises. Eesti Perearstide Liit peab esmasena oluliseks rahu säilitamist koos teadlikkuse tõstmisega ning üksteisesse lugupidavat suhtumist. Pidevalt on vajalik jälgida ametilkku infot, mida haiguste ennetamise kohta jagatakse.

Lapsevanematele paneme südamele, et oma lapsega arutatakse tervise toetamise teemadel ja jälgitakse haigusi ennetavate nõuete täitmist. Olulisel kohal on pesta tihti käsi (tavalise seebiga, mitte desinfitseeriva vahendiga). Omal kohal on värskes õhus viibimine ning üldine immuunsüsteemi toetamine.

Koolimajas oleme võtnud kasutusele Terviseameti poolt soovitatud meetmed ruumide tuulutamise, märgkoristuse ning desinfitseeriva ainega uste käepidemete, treppide käsipuude jms puhastamise osas.

Neljapäeval, 5. märtsil tulid meie kooli kolm õpetajat ja kolm õpilast projektikohtumiselt Portugalist, mis ei ole nakkusohtlik piirkond. Kahjuks oli nende tagasilennul vahemaandumine Itaalias Milaano Bergamo lennujaamas ning alates esmaspäevast, 9. märtsist on kõik projektikohtumisel osalenud kaheks nädalaks koduõppel/kaugtööl. Ühelgi projektis osalenutest haigussümptomeid ei ole. Tegemist on perearstide nõuandeliini haiguse võimalikku levikut takistava soovituse järgimisega. Perearstide nõuandeliinil olnud perearst kinnitas, et reedel, 6. märtsil projektis osalenutega kohtunud või koos olnud õpilased ja õpetajad nendelt nakkust ei saanud, kuna koroonaviirus levib vaid piisknakkusena juba haigestunud inimestelt ja meie õpilased ja õpetajad haigussümptomeid ei oma.

Paneme kõigile lapsevanematele südamele, et haigussümptomitega (nohu, köha vms) lapsi  kooli saata ei tohi. Pöörduda tuleb perearsti poole, kes annab edasised käitumise ja ravimise juhendid.

Head tervist!

Katrin Uutsalu
Direktor