Uudised

Distantsõpe jätkub alates 27. aprillist 27. aprill Andrus Peetson


Eesti koolilapsed on alates 16.märtsist 2020 olnud distantsõppel ja enamus on auga välja teeninud 18.-26.aprillil toimuva koolivaheaja. Distantsõpe jätkub alates 27.aprillist. Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilastele tähendab see sama õppekorralduse jätkumist, mis oli vaheajale eelnenud perioodil. Olulisel kohal on endiselt koduse õppepäeva algus kell 10.00, mis tagab hea edasijõudmise. Samuti on oluline osaleda veebitundides, mis toimuvad vastavalt veebitunniplaanile (vaata kooli kodulehelt vastavat alalõiku). 

18. maist 5. juunini jätkub meie koolis distantsõpe. Oleme õpetajatega otsustanud tugineda haridus- ja teadusministeeriumi soovitusele korraldada projektõpet; arendada suhtlus-, väärtus-, sotsiaalseid- ja kodanikupädevusi ning valmistame nendeks nädalateks ette erinevaid elulisi teemasid. 1.-3. klassi õpilased töötavad klassipõhiselt oma õpetajaga. 4.-8. klassi õpilased saavad valida nädala kaupa omale sobiva teema, millega juhendava õpetaja ja teemarühma õpilastega koostöös tegeleda. Teemarühmas on 5 õpilast kooliastme põhiselt. Õpilasteni jõuavad pakutavad teemad peale 4. maid ja siis saab valida omale sobivad teemad. Täpsem info tuleb teemaõppe kohta alates 11. maist. 

9. klassi õpilased, kes soovivad gümnaasiumisse edasi õppima asuda, õpivad peale 18. maid eesti keelt, inglise keelt ja matemaatikat. Kui 9. klassi õpilane aineõppes ennast täiendada ei soovi, peab ta valima endale teemarühma, milles osaleb. Kuna eksamiteks ettevalmistusperioodi sellel aastal ei ole, kestab kogu kooli õppetöö 5. maini 2020 (kaks koolipäeva oleme sügisel ette teinud). Tunnistuste väljastamise kohta anname infot hiljem. 9. klassile plaanime korraldada lõpuaktuse, mis lähtub sellel hetkel kehtivatest nõuetest turvalisusele.

Palume lapsevanematel olla pidevalt kursis oma lapse edasijõudmisega eKooli vahendusel, et lapse klassikursuse lõpetamine oleks jõu- ja võimetekohane. Õpetajad on valmis erinevateks paindlikeks lahendusteks. Probleemide korral palume võtta ühendust aineõpetajaga õpetaja nime järgi meiliaadressil eesnimi.perekonnanimi@pjkool.ee. Vaata https://pjkool.ee/et/kontakt.
III trimestri hindamine on skaalas arvestatud (AR)/ mittearvestatud(MA) koos lahtikirjutusega õppetöö kohta. Aastahinne pannakse välja kolme trimestri põhjal tähthinnanguna (A-F). 

Murede korral on abiks klassijuhatajad. Nõustamiseks on valmis ka meie õpetaja Eva Palk, kes on õppinud kriisinõustamist, perenõustamist ja paarisuhte nõustamist. Temaga saab kontakti telefonil 53403772 ja meiliaadressil eva.palk@gmail.com.

Head tervist meie peredesse ja nutikat õppimist!

Katrin Uutsalu
Direktor

Eesti koolilapsed on alates 16.märtsist 2020 olnud distantsõppel ja enamus on auga välja teeninud 18.-26.aprillil toimuva koolivaheaja. Distantsõpe jätkub alates 27.aprillist. Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilastele tähendab see sama õppekorralduse jätkumist, mis oli vaheajale eelnenud perioodil. Olulisel kohal on endiselt koduse õppepäeva algus kell 10.00, mis tagab hea edasijõudmise. Samuti on oluline osaleda veebitundides, mis toimuvad vastavalt veebitunniplaanile (vaata kooli kodulehelt vastavat alalõiku). 

18. maist 5. juunini jätkub meie koolis distantsõpe. Oleme õpetajatega otsustanud tugineda haridus- ja teadusministeeriumi soovitusele korraldada projektõpet; arendada suhtlus-, väärtus-, sotsiaalseid- ja kodanikupädevusi ning valmistame nendeks nädalateks ette erinevaid elulisi teemasid. 1.-3. klassi õpilased töötavad klassipõhiselt oma õpetajaga. 4.-8. klassi õpilased saavad valida nädala kaupa omale sobiva teema, millega juhendava õpetaja ja teemarühma õpilastega koostöös tegeleda. Teemarühmas on 5 õpilast kooliastme põhiselt. Õpilasteni jõuavad pakutavad teemad peale 4. maid ja siis saab valida omale sobivad teemad. Täpsem info tuleb teemaõppe kohta alates 11. maist. 

9. klassi õpilased, kes soovivad gümnaasiumisse edasi õppima asuda, õpivad peale 18. maid eesti keelt, inglise keelt ja matemaatikat. Kui 9. klassi õpilane aineõppes ennast täiendada ei soovi, peab ta valima endale teemarühma, milles osaleb. Kuna eksamiteks ettevalmistusperioodi sellel aastal ei ole, kestab kogu kooli õppetöö 5. maini 2020 (kaks koolipäeva oleme sügisel ette teinud). Tunnistuste väljastamise kohta anname infot hiljem. 9. klassile plaanime korraldada lõpuaktuse, mis lähtub sellel hetkel kehtivatest nõuetest turvalisusele.

Palume lapsevanematel olla pidevalt kursis oma lapse edasijõudmisega eKooli vahendusel, et lapse klassikursuse lõpetamine oleks jõu- ja võimetekohane. Õpetajad on valmis erinevateks paindlikeks lahendusteks. Probleemide korral palume võtta ühendust aineõpetajaga õpetaja nime järgi meiliaadressil eesnimi.perekonnanimi@pjkool.ee. Vaata https://pjkool.ee/et/kontakt.
III trimestri hindamine on skaalas arvestatud (AR)/ mittearvestatud(MA) koos lahtikirjutusega õppetöö kohta. Aastahinne pannakse välja kolme trimestri põhjal tähthinnanguna (A-F). 

Murede korral on abiks klassijuhatajad. Nõustamiseks on valmis ka meie õpetaja Eva Palk, kes on õppinud kriisinõustamist, perenõustamist ja paarisuhte nõustamist. Temaga saab kontakti telefonil 53403772 ja meiliaadressil eva.palk@gmail.com.

Head tervist meie peredesse ja nutikat õppimist!

Katrin Uutsalu
Direktor