Koolielu

Huviringid


Võta eeskuju Bob-ist. Tema leiab omale sobiva huviringi ja külastab teisigi.


Võta eeskuju Bob-ist. Tema leiab omale sobiva huviringi ja külastab teisigi.

Kultuuriloo ring

Huviringi kestus: 16.09.2019 - 25.05.2020

Huviring algus: 16.09.2019 - 14:15

Toimumispäevad: E, T 14.20-16.00, vastavalt vajadusele

Koolitaja: Tiiu Muhu, Anne Alus

Ruum: Koolimaja III korruse lava või ajalooklass, koolimuuseum

Sihtgrupp: IX klassi õpilased, vajadusel kaasame nooremaid

Eesmärgid:

  • Kooli direktsiooni ettepanek valmistada ette riigi- ja ajalooliste tähtpäevade tseremooniad.
  • Koostöö Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kultuurikomisjoni ja Pärnu-Jaagupi Muinsuskaitse Seltsiga
  • Õpilaste valmisolek näitlemiseks ja lugemiseks.
  • Avaliku esinemise kogemuste saamine ning kultuuritausta rikastamine.

Tegevused:

  • Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva kogunemise ettevalmistamine ja läbiviimine.
  • Näituse" Eesti kihelkondade rahvariided" ettevalmistamine.
  • Märtsiküüditamise aastapäeva mälestushetke ettevalmistamine ja läbiviimine.

Hinde kujunemine: Ei hinnata