Koolielu

Huviringid


Võta eeskuju Bob-ist. Tema leiab omale sobiva huviringi ja külastab teisigi.


Võta eeskuju Bob-ist. Tema leiab omale sobiva huviringi ja külastab teisigi.

Keraamikaring

Huviringi kestus: 16.09.2019 - 29.05.2020

Huviring algus: 24.09.2018 - 13:30

Toimumispäevad: T.13.30, K.13.30

Koolitaja: Anne Alus

Ruum: Keraamikaklass

Sihtgrupp: Kõik meie kooli õpilased, täiskasvanud

Eeldus: Kui sind huvitab savist esemete valmistamine.

Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.

Hinde kujunemine: Analüüsime koos valminud tööd ja tööprotsessi